49 posters løb
løb

Byløb med mange poster

Byløb med mange poster

Tag på byløb med mange poster, tegn alle posterne ind på et kort og send patruljerne/holdene af sted. De skal prøve at finde så mange poster som muligt, på den tid de har til rådighed. Når de kommer hjem bliver svarene tjekket, og det hold som har fundet flest og har flest rigtige svar, har vundet.

Under postbeskrivelserne finder du posterne og svarene på posterne. Print dokumentet med posterne ud, klip dem fra hinanden og hæng dem op. Alle posterne er døde poster, dvs. at der ikke skal stå nogen på post. Du kan dog selv tilføje et par levende poster. F.eks. kan der være en post, hvor de skal binde så mange knob som muligt, eller du kan evt. tilføje en kimsleg.

Posterne:

Post 1 : Løs denne Emoji rebus.

Post 2 : Hvad hedder disse knob? 

Post 3 : Løs denne morsekode.

Post 4 : Løs denne A-K kode.

Post 5 : Hvad hedder disse knob? 

 Post 6 : Løs denne kryds og tværs.

Post 7 : Løs denne møllekode

Post 8 : Løs denne gåde.

Post 9 : Hvad hedder disse knob?

Post 10 : Løs denne kryds og tværs.

Post 11 : Hvornår startede spejderbevægelsen og hvem startede den?

Post 12 : Løs denne QR kode.

Post 13 : Løs denne semafor kode.

Post 14 : Løs denne middelalder rune kode.

Post 15 : Hvad hedder disse knob?

Post 16 : Løs denne QR kode.

Post 17 : Løs denne kryds og tværs.

Post 18 : Løs denne kryds og tværs.

Post 19 : Hvad er det her for en kode?

Post 20 : Løs denne frimurerkode.

Post 21 : Løs denne ældre rune kode.

Post 22 : Hvad er det her for en kode?

Post 23 : Løs denne blindskrift kode.

Post 24 : Løs denne Emoji rebus.

Post 25 : Løs dette spørgsmål: 

Post 26 : Hvad er det her for en kode?

Post 27 : Løs dette spørgsmål:

Post 28 : Løs dette spørgsmål:

Post 29 : Hvad er det her for en kode?

Post 30 : Løs denne morsekode.

Post 31 : Løs denne A-K kode.

Post 32 : Løs denne rune kode.

Post 33 : Løs denne QR kode.

Post 34 : Hvad er klokken?

Post 35 : Hvad er det her for en kode?

Post 36 : Til hvilken leg skal du bruge denne bane?

Post 37 : Hvilken sang er denne linje fra?

Post 38 : Hvad kalder man dette?

Post 39 : Hvilken sang er denne linje fra?

Post 40 : Hvilken sang er denne linje fra?

Post 41 : Hvilken sang er denne linje fra?

Post 42 : Hvilken sang er denne linje fra?

Post 43 : Hvilken sang er denne linje fra?

Post 44 : Nævn navene på de ting pilene peger på på kompasset!

Post 45 : Hvor mange gange bliver der vist en sort prik øverst i højre hjørne på videoen?

Post 46 : Genkend så mange flag som muligt!

Post 47 : Genkend så mange af de kendte som muligt!

Post 48 : Genkend så mange logoer som muligt!

Post 49 : Genkend så mange spejdermærker som muligt! 

Her under finder du de 49 poster og svarene på posterne:

Alle 49 poster – 1 del

Alle 49 poster – 2 del

Svar på alle 49 poster