Indlæg

Fotosyntese

Hvad er fotosyntese?

Fotosyntese er en biologisk proces, der hovedsageligt forklarer, hvordan livet på jorden fungerer.

Prøv at tænke på en plante. Planten vokser fra dag til dag og bliver både højere og større. Men hvordan er det muligt, når nu planten ikke spiser noget, ligesom vi mennesker gør?

Det er muligt, fordi planter selv kan skabe stoffer ved at anvende energi fra solens lys samt naturlige byggesten, der typisk findes over hele kloden. Disse tre naturlige byggesten er: Vand, kuldioxid og solens lys.

Den kemiske formel på fotosyntese

Når fotosyntesen er skrevet som en ren kemisk formel, så ser den sådan her ud:

6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

Hvordan foregår fotosyntesen? 

Hvis du kigger på et træ eller en plante, så vokser træet og planten. De bliver nemlig højere og bredere år efter år. Hvordan kan det egentlig lade sig gøre, når hverken et træ eller en plante spiser noget? Træer og planter kan vokse, fordi alle træer og planter bruger disse 3 naturlige ting for at vokse:

1. Vand (H2O) som træer og planter får fra jorden og regnen.

2. Kuldioxid (CO2) får træer og planter fra luften, da kuldioxid er den luft, som vi mennesker udånder.

3. Lys får træer og planter fra solen.

Træer og planter bruger de naturligt forekommende ting vand, kuldioxid og lys for at lave fotosyntesen. Fotosyntese betyder som sagt ”lys og at sætte noget sammen”, så træer og planter laver en fotosyntese ved hjælp af solens lys som hjælper med at sætte det vand (H2O) og den kuldioxid (CO2) sammen, som træer og planter har optaget. Ud af denne fotosyntese kommer der sukker og ilt.

Det ser altså sådan her ud:

Kuldioxid (CO2) + vand (H2O) + sollys = sukker (C6H12O6) + ilt (O2)


Forklaring af fotosyntese

Ved fotosynteseprocessen bruger planter og træer solens energi til at omdanne kuldioxid (CO2) fra luften og vand fra jorden til glukose (eller druesukker som det også bliver kaldt) samt ilt (O2).

Når det kommer til fotosyntese, så kan der bruges flere forskellige formler. Man kan vælge at skrive formlen med ord: Kuldioxid + vand + lys = sukker (glukose) + ilt (oxygen).

Men man kan også vælge at skrive den kemiske formel i stedet: Den kemiske formel er:  6 CO2+ 6 H2O + sol = C6H12O6+ 6 O2.

Selve sukkeret i fotosyntese bliver kaldt for enten druesukker eller glukose. Planter og træer gør brug af glukose, så den kan skabe eksempelvis frugter, rødder eller blade. Planterne har dog også et affaldsstof, som er ilt. Denne afgiver de blot til luften gennem åbninger, der bliver kaldt for spalteåbninger. Disse spalteåbninger er placeret på bladenes undersider.

Hvornår laves der fotosyntese?

Eftersom at fotosyntesen kræver sollys for at kunne foregå, så er det om dagen, at der laves mest fotosyntese i grønkornene. Faktisk er det midt på dagen og om sommeren, at grønkornene kan lave mest fotosyntese, da der er mest sollys midt på dagen, og fordi det er lyst i længere tid om sommeren. Da der ikke er lys nok om natten, går fotosyntesen i stå her. Men om natten er respiration stadig igang.

Hvor sker fotosyntesen? 

Når planter og træer laver fotosyntese, så er det i deres blade, at det foregår. Det er inde i træer og planters blade, at grønkornene sidder og arbejder med at lave fotosyntese.
For at grønkornene kan lave fotosyntese, så er grønkornene afhængige af kuldioxid (CO2), vand (H2O) og solens lys. Kuldioxid og vand er fotosyntesens råmaterialer, og solens lys er energikilden. Grønkorn er altså meget afhængige af, hvor meget kuldioxid, vand og sollys, der er i luften for at kunne lave fotosyntese. Jo mere sollys der er, jo mere fotosyntese kan der foregå i grønkornene.

Læs også om: Fotosyntesen kredsløb