Indlæg

Fotosyntesens kredsløb

Fotosyntese kredsløb

Fotosyntese er helt grundlæggende en simpel proces, der sørger for at opretholde alt liv på jorden. Mange kalder derfor fotosyntese for den vigtigste proces overhovedet. Med hjælp fra fotosyntese kan både alger, planter og nogle bakterier omdanne CO2 – også kaldet kuldioxid – til både ilt og druesukker (glukose).

Men hvordan går dette til?

Hvordan fungerer fotosynteseprocessen? Når man først hører om processen fotosyntese, så synes det blot at være noget, der handler om, at grønne træer og planter skal omdanne og optage kuldioxid, så mennesker og andre levende organismer, kan få liv og blive ved med at trække vejret. Men processen indeholder dog mere end blot dette.

Hvis der ikke fandtes fotosyntese, så var der heller ikke noget liv på jorden. Man kan skrive formlerne for fotosyntese på to forskellige måder. Formlerne for fotosyntese ser sådan her ud:

Formlen beskrevet med ord: Kuldioxid + vand +lys = sukker (glukose) + ilt (oxygen).

Den kemiske formel: 6 CO2 + 6 H2O + sollys = C6H12O6 + 6 O2.

Træer vokser ved hjælp af fotosyntese

Hvis du har et træ i din have, så har du nok også lagt mærke til, at dette træ med tiden er vokset. Dette træ kan vokse, fordi de er i stand til at skabe faste stoffer med hjælp fra solens energi og andre byggesten såsom vand og kuldioxid. Fotosyntese finder hovedsageligt sted i træer og planters blade, hvor bladkødet har grønkorn, hvori fotosyntesen foregår.

Fotosyntese og kulstofkredsløbet Planter og træer optager kuldioxid. Disse planter bliver spist af dyr. Og dyrene bliver spist af mennesker. Dette betyder, at kuldioxiden går fra planter og træer til dyr og til sidst til mennesket. Da mennesker skal trække vejret for at overleve, så bliver kuldioxiden i sidste ende frigivet. På denne måde foregår der konstant et kulstofkredsløs på grund af fotosynteseprocessen.

Forsøg med fotosyntese

Lav et forsøg med fotosyntese Der er mulighed for at lave flere forskellige forsøg, når det kommer til fotosynteseprocessen. Der kan eksempelvis laves dette simple og nemme forsøg, hvis man gerne vil undersøge fotosyntese i planter og måle CO2: 1) Læg blade i en vandbeholder. Den skal være gennemsigtig. 2) Mål CO2 med en CO2-måler. Hvis planten producerer CO2, betyder det, at fotosynteseprocessen er i gang.