Indlæg

Grønkorn

Grønkorn 

Grønkorn, som også kaldes for kloroplaster, er meget små og kan ikke ses med det blotte øje. Grønkorn indeholder klorofyl, som farver dem grønne. Grønkornene sidder i planter og træers blade. Grønkorn er ligesom arbejdsmænd på nogle små fabrikker, for det er nemlig her, at fotosyntesen foregår.

Laver grønkorn fotosyntese både om dagen og om natten?

Hvad er grønkorn? Når du ser på et blad fra for eksempel et træ i et mikroskop, så vil du kunne se nogle meget små korn, der ligger inde i bladets celler. Det er de korn, der bliver kaldt for grønkorn. Grønkorn indeholder klorofyl, som er et grønt farvestof. Det er altså klorofylen, der er i grønkornene, der gør blade og planter grønne.

Grønkorn og planter Der findes to forskellige slags planter – lysplanter og skyggeplanter. Lysplanter er de planter, der indeholder mange grønkorn og som helst vil stå et sted med meget lys. Skyggeplanter indeholder færre grønkorn og vil helst stå i skygge. Det er lysplanterne, der laver mest fotosyntese.

Fotosyntesen foregår i planter og træers blade Når planter og træer laver fotosyntese, så er det i deres blade, at det foregår. Det er inde i træer og planters blade, at grønkornene sidder og arbejder med at lave fotosyntese. For at grønkornene kan lave fotosyntese, så er grønkornene afhængige af kuldioxid (CO2), vand (H2O) og solens lys. Kuldioxid og vand er fotosyntesens råmaterialer, og solens lys er energikilden. Grønkorn er altså meget afhængige af, hvor meget kuldioxid, vand og sollys, der er i luften for at kunne lave fotosyntese. Jo mere sollys der er, jo mere fotosyntese kan der foregå i grønkornene.

Den kemiske formel for fotosyntesen ser sådan her ud:

6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

Hvis vi forenkler den lidt, så ser den sådan her ud:

Kuldioxid (CO2) + vand (H2O) + sollys = sukker (C6H12O6) + ilt (O2)

Som man kan se, så bruger grønkornene kuldioxid, vand og sollys og ud af det kommer der sukker og ilt. Affaldsstoffet ved fotosyntesen er altså ilt (O2), som er vigtigt for os mennesker og dyr, så vi kan trække vejret og leve.

Hvornår laves der fotosyntese? Eftersom at fotosyntesen kræver sollys for at kunne foregå, så er det om dagen, at der laves mest fotosyntese i grønkornene. Faktisk er det midt på dagen og om sommeren, at grønkornene kan lave mest fotosyntese, da der er mest sollys midt på dagen, og fordi det er lyst i længere tid om sommeren. Da der ikke er lys nok om natten, går fotosyntesen i stå her. Men respirationen er stadig igang, den sopper ikke om natten.