Indlæg

Respiration

Respiration 

Grønne blade på træer og planter får gennem fotosyntesen energi fra solens lys, optager kuldioxid fra luften og afgiver efterfølgende ilt. En del af denne ilt optager planten eller træet igen for at tilføre energi til de dele af planten eller træet, hvor der ikke sker fotosyntese. Dette sker blandt andet om natten og kaldes for respiration.

Hvilke forhold har betydning for respiration?

Fotosyntesens små arbejdsmænd er grønkornene, der sidder i de grønne blade på træer og planter. De er så små, at man skal bruge et mikroskop for at kunne se dem. Når fotosyntesen foregår så omdannes kuldioxid (CO2) og vand (H2O) til glukose (C6H12O6) og ilt (O2). For at denne proces kan foregå, så kræves der energi fra solens lys.

Formlen for fotosyntesens proces:

Kuldioxid (CO2) + vand (H2O) + solens lys = glukose (C6H12O6) + ilt (O2)

Eller forkortet:

6CO2 + 6H2O + solens lys = C6H12O6 + 6O2

Respiration forklaring

En del af den ilt (O2) og den glukose (C6H12O6), der dannes ved fotosyntesen, genbruges i en anden vigtig proces, som kaldes for respiration. Respirationen forgår i mitokondrierne, som også findes i træernes og planternes blade ligesom grønkornene. Respirationsprocessen, der foregår i planter og træer, finder sted både om dagen og om natten. Respirationsprocessen ser altså således ud:

Glukose (C6H12O6) + ilt (O2) = Kuldioxid (CO2) + vand (H2O) + 30 ATP

Uden forklaring ser processen sådan her ud:

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O + 30 ATP

ATP er et energirigt molekyle, som frigiver energi, der blandt andet kan hjælpe træet eller planten med at optage næringssalte og vand fra jorden.

I respirationsprocessen nedbrydes der altså glukose ved hjælp af ilt, og ved respirationen overføres en del af denne energi fra glukosen til det kemiske stof ATP, mens det overskydende bliver afgivet som varme.

Det optimale forhold for respiration 

Det forhold, der har betydning for, at fotosyntesen kan foregå er altså, at der er sollys tilstede. Uden sollys kan fotosyntesen ikke foregå, da solens lys er den altafgørende energi, som processen kræver. Respiration er derimod ikke afhængig af solens lys og kan derfor foregå hele døgnet – det vil sige, at respiration kan foregå både om dagen og om natten.