Indlæg

Spejder ordbog

Vi har lavet denne spejder ordbog, da det kan være svært at finde ud af, hvad de mange mærkelige spejderudtryk betyder.
Vi har lavet ordbogen så den er opdelt i kategorier.

Kategorierne er:

 • Kurser
 • Møder
 • Tur/lejr
 • Grej/materialer
 • Distrikt
 • Enheder
 • Gruppen
 • Korps

– Kurser –

Kurser er uddannelser du kan tage på, de ligger som oftest i weekender. Men der er også nogle kurser, som varer en hel uge.

DUK

DUK står for Distriktets Ungdomsleder Kursus. Det er et kursus for unge i alderen 12-17 år og kursuset afholdes inden for distriktet.

Stab

En stab er de personer som er med til at lave/stå for kurset. Det kan være instruktør, køkkenfolk mm.

PLAN

Plan er et kursus som DDS spejderne har. Det er et kursus for spejdere i alderen 12-16 år.

Roland 1

Roland 1 er det første kursus i rækken af 5. På Roland 1 lærer spejderne helt basale spejderfærdigheder. Det er et meget praktisk kursus, hvor de prøver kræfter med ting så som hejk, lejrpladsopbygning, madlavning over bål og mange flere ting.

Roland 2

Roland 2 er det andet kursus i rækken. Dette kursus er et mere teoretisk kursus, hvor spejderne undervises i ledelse, planlægning og i patrulje dynamik.

Diamant

Diamant er det tredje kursus i rækken. Dette kursus er et meget fysisk kursus, hvor der bliver flyttet grænser og fysikken bliver udfordret.

Diamant Ekstrem

Diamant ekstrem er det fjerde kursus i rækken. Kursuset er en tand hårde end det almindelige diamant kursus.

ULK

ULK står for Ung Leder Kursus. Dette er et kursus for spejdere i alderen 17-21. På ULK ville du arbejde meget med ledelse og på et højt niveau. Du lærer, hvordan du løser konflikter og hvordan du bliver en god leder.

– Møder –

Der er normalt spejdermøder en gang om ugen. På møderne kan der laves mange forskellige ting. Spejderne kan for eksempel blive sendt på et by løb, eller de kan få undervisning i fx. førstehjælp.

Afbud

Afbud er når du ikke kommer til møder eller ture, så skal du melde afbud, for at lederene ved hvem der kommer.

Mærker

Når spejderne har gennemført nogle forskellige ting/opgaver inden for et mærke, kan de få mærket udleveret. Det er et bevis på at de har gennemført de ting, som skal til for at få mærket. Hvis de møder andre med samme mærke, så ved de, at de også har være i gennem det samme.

– Tur/lejr –

Shelter

En shelter et lille træ hytte, hvor man kun kan sove, den er oftest lavet til 6-8 personer. En shelter har 3 lukkede sider og en front, som er åben. Der er lavet en hjemmeside, hvor du kan finde en oversigt over danske sheltere: Naturstyrelsen.dk – Shelter

Fedtfælde

En fedtfælde er et hul, som bliver gravet når man er på lejr i længere tid, det kan være en weekend eller uge. Fedtfælden bruges til at hælde opvaskevand og andre væsker i.

Hejk/heik/hike

En hejk er, når du går en længere distance. Du går oftest ud til et sted, hvor du skal overnatte og gå hjem fra dagen efter. Dette foregår ofte med oppakning.

Flaghejsning

Der holdes tit flaghejsning om morgen når man er på lejr. Flaghejsning er, når man står rundt om flagstangen og hejser Dannebrog.

Indgangsportal

Når man er på lejr, laver man tit en indgangsportal. Den viser hvor man skal gå ind og ud af lejrpladsen. En indgangsportal kan laves på mange forskellige måder og kan se meget forskelligt ud.

Spisegrej

Spisegrej er det du skal bruge til at spise med på en lejr. Det er fx. kop, dyb tallerken, flad tallerken, kniv, gaffel og ske.

Spork

En spork er en kniv, gaffel og ske i et. Alle 3 ting er samlet i et og samme redskab.

Pionering

Pionering er når man binder rafter sammen med reb. Man kan pionere stort set alt, men spisebord, indgangsportal, gammelmands ild mm. er nogle af de klassiske pioneringsværker.

– Grej/Materialer –

Trangia

En trangia er et lille komfur som ingen ting vejre eller fylder. I et standard sæt er der 2 størrelser gryder, et låg/pande, en sprit/gas brænder og et håndtag. Det fede ved en trangia er at du på ingen tid kan komme i gang med at lave mad eller få en kop kaffe.

Har du lyst til at læse mere har jeg lavet en trangia guide. Der er der meget mere information om trangia typer, modeller og størrelser.

Rafter

Ja hvordan forklare man lige hvad en rafte er? Jeg tror ville forklare det som en stor pind på mellem 1 og 6 meter. Den kan holde til at du står, går og hopper på den(alt med måde). Du binder rafterne sammen og kan dermed bygge nogle ting som du kan bruge når du fx. er på lejr. Det kan for eksempelvis være når du er på lejr, så bygger du et spisebord som du kan side ved. Det kan også være en platform som du kan gå på og sove på. Rafter kan også bruges til at bygge en tømmerflåde. Der er mange muligheder og kun fantasien sætter granser.

Besnøringsreb

Besnøringsreb er det som du bruger til at binde rafter sammen med. Det besnøringsreb som der bliver brugt mest er manilla, det er kraftig og er modstandsdygtig mod vind og vejr. Det er vigtig da det kommer til at stå i alt slags vejr på lejre.

Nogle gange bliver der også brugt sisal, det er noget tynder og er fint at bruge når der skal bindes noget sammen som ikke skal holde det store. Det kan være en lille 3 buk som står over fedt fælden, det kan også være bordpladen til spisebordet.

Så hvis du skal bruge noget besnøringsreb som holder skal du bruge manilla.

Dolk

En dolk er en kniv, der kan bruges til at snitte eller skære noget over med.

Kompas

Et kompas bruges til at finde vej med, du kan se hvilken vej nord, syd, øst og vest er. Du kan også få af vide, at du skal gå X grader fra et punkt og få angivet en længde. Så kan på den måde finde ud af hvor du skal hen.

Rygsæk

En rygsæk er den taske du pakker alt dit personlige grej ned i, når du skal på tur eller lejr. Det smarte ved en rygsæk er at du kan gå en længere distance med dine ting, frem for hvis de var i en sportstaske.

Sisal

Sisal er noget tyndt snor, du kan bruge til at bide ting fast, som ikke skal holde så meget vægt. Det er en del tyndere end reb og derfor også mindre stærk.

Liggeunderlag

Liggeunderlag er din “madras” når du er på tur.

Sovepose

En sovepose er din dyne når du skal på lejr. En sovepose er næsten helt lukket og det er derfor nemmere at holde varmen i den.

Tørklæde

Når du er spejder får du et tørklæde udleveret, det viser at du er spejder. Du skal altid have dit tørklæde på, når du er til spejder eller når du er på lejr.

Spejder Uniform

En spejder uniform er der hvor du sætter dine mærker på. Det er også i uniformen at du har papir, blyant, kompas osv.

Ville du læse mere om uniformen så har jeg lavet et indlæg om KFUM spejdernes uniform og en guide til hvor mærkerne skal placeres.

Bestikpose

En bestikpose er en pose, hvor du har alt dit spisegrej samlet i, så ved du altid hvor du har dit spisegrej og viskestykke.

– Distrikt –

Et distrikt er KFUM-spejdernes svar på divisioner. De forskellige grupper er inddelt i distrikter.

Division

De forskellige DDS grupper er inddelt i forskellige divisioner. En division svarer til kommunerne i det offentlige. Divisionerne er dog ikke inddelt efter kommuner, men de går i stedet på tværs af kommunegrænser.

Distriktschef

En distriktschef er en, som der ligger i ordet, chef for distriktet. Det er distriktchefen, der har styr på, hvordan det går ude i grupperne. Det er også den person som grupperne kan gå til, hvis de har brug for hjælp.

Distriktsturnering

Distriktstunering er en tunering mellem grupperne i distriktet. Grupperne stiller med patruljer som skal dyste i mod hinanden. Det gælder om at være den bedste patrujle og vinde over de andre grupper.

– Enheder –

Spejderne er inddelt i forskellige enheder, alt efter hvilket klassetrin de går i.

Bæver

Bæver enheden er for spejdere fra 1-2 klasse.

Familie

En patrulje hos bæverne hedder en familie.

Ulv

Ulve enheden er for spejdere fra 2-3 klasse.

Bande

Hos ulvene hedder de patruljer, de er inddelt i bander. En bande er en gruppe ulve, der skal indgå i et samarbejde og løse opgaverne sammen.

Junior

Junior enheden er for spejdere fra 4 – 5 klasse.

Trop

Troppen er for spejdere fra 6 til 8 klasse.

Patrulje

Tropspejderne og juniorer er inddelt i patruljer. En patrulje er en lille gruppe på 5-8 personer, der skal samarbejde og løse opgaver som et hold.

Senior

Seniorerne er for spejdere fra 8 klasse og op til 17 år.

Rover

Rovere er de ældste spejdere, der ikke nødvendigvis er ledere. Det er fra 17 år og op efter.

Patruljeleder (PL)

En patruljeleder er en person, som skal prøve og holde styr på patruljen sammen med patruljeassistenten. En patruljeleder og patruljeassistent kan også ske at skulle planlægge og afholde patruljemøder. Det er patruljelederen, der står forrest når patruljen melder til og fra en opgave.

Patruljeassistent (PA)

En patruljeassistents opgave er at hjælpe patruljelederen med at holde styr på patruljen. Men også at være med til at planlægge og afholde patruljemøder. En patruljeassistent står bagerst når patruljen melder til og fra en opgave.

Enhedsleder

En enhedsleder står for at der er styr på programmet, at informationer bliver sendt ud til forældrene og at der er styr på det hele.

Enhedsassistent

En enhedsassistent hjælper enhedslederen og kan varetage forskellige opgaver. Det kan være med at lave invitationer, planlægge og udføre program og hvad der ellers er brug for hjælp til.

– Gruppen –

Gren

En gren er betegnelsen for hvilken enhed du hører til. Det kan fx. være bæver, ulve, junior, trop, senior eller rover.

Bestyrelsen

Alle spejdergrupper har en bestyrelse. Bestyrelsen består af forældre, en leder og en kasserer. Derudover er gruppelederen ofte en del af bestyrelsen, på den måde kobles bestyrelsen og spejderledernes arbejde sammen.

Leder

Ledere er dem der står for de forskellige grene. De står for at planlægge og afholde spejdermøder og ture.

– Korps –

DDS

DDS står for Det Danske Spejderkorps og det er de blå spejderes organisation.

KFUM-Spejderne

KFUM står for Kristlig Forening for Unge Mennesker. Det er de grønne spejderes korps.

Medlemsservice

Medlemsservice er det medlemsprogram som KFUM-spejderne, DDS og Pigespejderne bruger. Du melder dig til kurser via medlemsservice og det er oftest gennem medlemsservice, at mail fra ledere bliver sendt ud.

Korps

Vi har 5 spejderkorps i Danmark:

 • KFUM-spejderne (KFUM)
 • De grønne Pigespejdere (DGP)
 • Det Danske Spejderkorps (DDS)
 • Danske Baptisters spejdere (DBS)
 • Dansk spejderkorps Sydslesvig (DSS)

WOSM

WOSM står for World Organisation of the Scout Movement. Det er den internationale spejder organisation. Alle som er spejdere er medlemmer af den organisation. Organisationen er startet af spejdernes grundlægger Lord Robert Baden-Powell.