Blindskrift kode
Koder

Blindskrift

Blindskrift er en kode, som er opbygget af prikker, der gør det muligt for blinde at læse. Blinde kan ved at køre fingrene over prikkerne, mærke hvilke bogstaver de har med at gøre. Der er nemlig store og små prikker, og alt efter hvor de to slags prikker er placeret giver det et bogstav.

Blindskrift som kode

Blindskrift kan også bruge som en spejder kode. Koden kan laves ved at tage de forskellige “symboler” og sætte dem sammen så det giver et ord.

Koden kan også laves med hjælp fra kodemaskinen

Hvordan løser man en blindskrift kode?

Den nemmeste måde er at løse en blindskrift er ved at have en kodeløser hvor alle bogstaverne er på med svaret nedenunder.

Hvis vi har en kode:

Den kode skal vi nu løse og det gør vi ved at have en kodeløser. Hvis du kigger på billedet neden under kan du se at vi har tegnet pile ind. Det har vi gjordt for at du kan se hvilke bogstaver som er svaret.

Det første bogstav er hvor den grønne pil er og det er et V.

Det andet bogstav er hvor den røde pil er og det er et I.

Det tredje bogstav er hvor den blå pil er og det er et N.

Det fjerde og sidste bogstav er hvor den gule pil er og det er et D.

Det ville sige at nu har vi løst koden og svaret på koden er VIND.

Har du lyst til at udforske andre koder så kan du tage et kig på en af de andre 12 koder jeg har skrivet om:

Morse kode

A-K kode

SMS kode

Møllekode

Frimurerkode

Spejd og Kodeordskode

Semafor

Digital kode

Runer

Binær

Dancing Men

Fonetiske alfabet