Alle lege,  Gemmeleg

Foto-gemmeleg

Foto-gemmeleg

Foto-gemmeleg minder meget om bil-gemmeleg. Der er kun den forskel, at du ikke skal have en bil for at leget foto-gemmeleg.

Foto-gemmeleg leges ved, at du enten er alene, eller i hold af 2.

Hvert hold har en telefon til at tage billeder med. Du kan oprette en gruppesamtale, hvor du inviterer alle deltagere med. Det er i den gruppesamtale, man deler hint om hvor deltagerne har gemt sig.

Foto-gemmeleg leges i et afgrænset område. Det kan være et mindre område i byen, på skolen eller ved spejderpladsen.

Legen starter med, at du bliver tilbage og tæller til 60. På den tid skal de andre ud og gemme sig godt. Når tiden er gået, skal du ud og finde dem.

Hvis det er lidt svært at finde dem, kan du skrive hints. Så skal alle dem, som har gemt sig, sende et billede fra det sted de har gemt sig. Det må gerne være svært at se på billederne, hvor det præcis er folk gemmer sig henne. Når der er gået lidt tid, kan du igen skrive et hint.

Tilsidst skulle der gerne være sendt så mange billeder, at du kan finde alle dem der har gemt sig.

Når et hold er fundet, kan de gå tilbage til start og vente til du har fundet alle sammen. De kan også blive dine hjælpere, som også går rundt og prøver at finde de andre.

Når alle er fundet, kan du starte legen forfra med nye som skal finde, og du kan gemme dig.

Andre gemmelege som måske også kunne være interessant kunne være omvendt gemmeleg eller mørke gemmeleg.