Aktiviteter,  løb

Spejder Trivial Pursuit

Indledning

Dette er en spejderudgave af det velkendte paratvidensspil Trivial Pursuit, hvor der dystes i viden i seks forskellige kategorier:

Natur,
At være spejder,
Kirke og sange,
Spejderfærdigheder,
Samarbejde
Diverse.

Til forskel fra det originale brætspil er idéen bag spejderudgaven, at spillet skal rykkes udenfor og skaleres op, således der kan spilles i patruljer.

Aktiviteten er udtænkt som en heldagsaktivitet for 3 til 10 patruljer.

Der kræves minimum 6 personer i staben, og ved mange hold gerne flere:
1 til terningekast og hjælp ved spillepladen.
3 til pointopgaver
2 som spilmester

Du kan finde materialet som PDF i bunden af siden.

Forberedelse

Spillepladen

Spillepladen skal sættes op som vist på tegningen i Appendiks, hvilket er nemmest i følgende rækkefølge:

 1. Marker centrum (Orange cirkel).
 2. Placer en pløk 112 cm fra centrum.
 3. Næste pløk skal placeres i samme afstand fra centrum, samt 1 meter fra forrige pløk (Brug målebånd og et stykke tov på 1 meter). Dette gentages så der nu står 6 pløkke rundt om centrum. Markér cirklen med minestrimmel (Danner orange ring) .
 4. Klip de 12 stykker på 6 meter. To stykker sammen skal de danne et stort rektangel ud fra hver side af den orange ring. De er 1 meter bred i hver ende. (Blå linjer) Dette burde kunne gøres nogenlunde på øjemål. (Placer pløkke i enderne, og 1 meter før enderne).
 5. Markér de to lilla ringe med minestrimmel.
 6. Markér de sorte linjer med minestrimmel på ca. 1 meter. (Bindes fast i de øvrige linjer).
 7. Markér pointfelterne med kategorifarve.
 8. Placér et lille bord eller en plade i centrum, hvor der kan slås med terningen.

Spillepladen kan markeres med kategorifarver i samtlige felter, eller der kan stilles en miniplade i midten, hvor man kan se de enkelte farver.

Du kan hente spille pladen her:

Kategori-opgaver

Opgavearket i Appendiks klippes ud og hænges op over et areal, således spejderne skal lede lidt efter dem, for at finde den de skal bruge. Det er vigtigt at opgavenummeret er tydeligt på sedlerne.

Opgavematerialer

Nogle opgaver kræver materialer til udførelse, og disse skal derfor ligge fremme under spillet, så spejderne har mulighed for at benytte dem.

Point-opgaver

Enkelte pointopgaver kræver forberedende opsætning, og desuden skal alle materialer hertil forberedes på forhånd. Pointopgaverne kan alle løses på sammen sted, eller man kan vælge at dele det op, for eksempel kan opgaverne til de seks kategorier fordeles på seks forskellige lokationer.

Opstart

Spillet starter når alle patruljer har meldt klar. Hver patrulje får nu udleveret 2 besnøringsreb og tre små rafter. Patruljerne skal nu lave deres egen brik, som skal laves som en trebuk, hvor det andet reb skal fungere som afstiver. Derudover skal brikken have særligt kendetegn, så patruljen kan kende deres brik. Brikkerne må ikke være bredere end felterne på spillepladen (1 x 1 meter). Når patruljen har bygget deres brik, skal patruljen stille den ind på midten og slå med terningen. Brikken rykkes det antal felter som terningen viser, og patruljen skal nu løbe hen til spilmesteren og fortælle hvilket felt de er landet på.

Felterne

Der er to forskellige slags felter på spillepladen: Pointfelter (Store cirkler) og Kategorifelter (Små cirkler). Desuden har alle felter en farve som henviser til en af de seks kategorier:

A: Blå — Natur
B: Grøn — At være spejder
C: Gul — Kirke og sange
D: Brun — Spejderfærdigheder
E: Lyserød — Samarbejde
F: Rød — Diverse

Når en patrulje lander på et Kategorifelt skal de udføre en Kategori-opgave. Når opgaven er godkendt, må de igen slå med terningen, og rykke videre til et nyt felt.

Når en patrulje lander på et Pointfelt skal patruljen lave en Point-opgave. Når opgaven er løst, optjener patruljen et point(en ost i det traditionelle spil), og patruljen må igen slå med terningen, og rykke videre.
Pointfelterne må tages i vilkårlig rækkefølge, og målet er at samle et point i hver kategori. Lander patruljen på et pointfelt, i en kategori hvor de allerede har et point , fungerer feltet som et Kategorifelt, og de skal altså have en kategoriopgave.

Spillets gang

 1. Patruljen slår med terningen og rykker frem på spillepladen i en vilkårlig retning.
 2. Patruljen får tildelt en opgave af spilmesteren (Se afsnit: Felterne).
 3. Opgaven udføres og godkendes af spilmesteren eller anden opgaveansvarlig leder.
 4. Patruljen slår igen med terningen

Når en patrulje har samlet et point i hver kategori, må patruljen igen frit vælge mellem kategorierne og forsøge at samle et point i hver kategori igen.

Når tidsrammen for spillet er nået, stoppes patruljerne efter den sidste opgave, og patruljen med flest optjente point vinder spillet.

Hent hele spillet som PDF her: