Alle lege,  Boldlege

Dødbold

Dødbold

Næsten alle kender dødbold! Boldspillet handler om at skyde de andre spillere på banen og selv undgå at blive ramt. Dog findes der rigtig mange forskellige regler, og nogle af dem vil jeg komme ind på her. Men først ville jeg lige forklare de generelle regler for en god ordens skyld.

Dødbold regler:

Dødbold er ret enkelt, for det handler i store træk om, at skyde de andre spillere på banen.

Du skal bruge en bold til at kast med. Hvis du rammer en af de andre spillere med bolde dør de. Dog er der 2 undtagelser. Den ene er, at spilleren ikke dør der er blevet ramt, ikke dør,  hvis bolden når at røre jorden først. Den anden undtagelse er at du selv dør, hvis personen du skyder griber bolden.

Spillet slutter, når der kun er en spiller, som er levende tilbage. Den sidste levende person vinder.

Dødbold spilles på et afgrænset område, som du markerer. Det kan være mellem nogle punkter eller afmærket med noget snor.

Der er så mange forskellige regler i forhold til hvornår man er med/levende igen, og dem kan du læse nedenunder.

Når man er død så er man død

En måde hvorpå du kan spille dødbold er når du bliver skudt, så dør du og du skal gå ud af banen. Du er så først men igen, når der er fundet en vinder.

Når den som har skudt dig dør

En anden måde at spille dødbold på er,  at når den som har skudt dig dør, så kan du blive levende igen. Dvs. hvis Kim skyder dig, så skal du sætte dig der hvor du er blevet skudt. Hvis Kim så bliver skudt på et tidspunkt kan du blive levende igen og er igen med i legen. Der er også en anden mulighed for at live op igen. F.eks. ved at bolden kommer forbi, der hvor du er død. Hvis du får fat i bolden når du er død, liver du op igen.

Livs-bolden

Denne måde at spille dødbold på går ud på at du kun liver op igen, hvis du får livsbolden. Dvs. hvis du bliver skudt, så skal du have fat i livsbolden. Hvis du vælger denne måde, at spille dødbold på, skal du have 2 bolde i spil. Den ene er den, som du bruger til at skyde de andre spillere med, og den  anden er den som kan gøre dig levende igen, når du er død. Livsbolden kastes mellem de døde. Hvis bolden bliver grebet og ikke rører jorden, liver du op. Men du skal kaste livsbolden til en ny død spiller, før du må gå efter dødbolden.

Det er en god ide at have en som henter livsbolden, hvis den ikke kan nås af en død spiller. De døde spiller må ikke rykke sig, før de er i live igen.

Mangler du en bold til dødbold, så kan jeg anbefale dig at købe en skumbold.

Du kan også spille Rundbold eller måske skulle i lege slurp? Hvad med gummistøvle kast eller nogle samarbejdslege?