Koder

Digital kode

Digital koden er minder ikke helt om de andre koder vi kender da du ikke får et bogstav ud af den når du har løst koden. I stedet for at få et bogstav får du et tal, det tal kan du så bruge til fx. talkoden.

Digital kode som kode

Som sagt for du ikke nogen bogstaver ud af digital koden men derimod tal, de tal kan fx oversættes med talkoden. Du kan også vælge at bruge den til binær koden eller måske en morsekode?

Hvordan løser man en digital kode?

Måden du løser koden på er ved at følge tallene rundt på kodeløseren og når du har gjort det får du et tal. De tal kan du så bruge til en anden kode fx. talkoden, når talkoden så er løst kommer ordet frem. Måske lyder det lidt forvirrede men prøv og se eksemplet her under.

Hvis koden lyder sådan her: 134653421 124356,246 246,421346

Så skal vi følge tallene rundt og det giver så et tal:

Det første tal bliver så et 8 tal.

Det andet tal bliver et 2 tal og et 1 tal, så 21.

Det sidste tal bliver et 1 tal og et 9 tal, så 19.

Nu har vi så følgene tal: 8 21 og 19.

De tal vi er kommet frem til prøver vi så at bruge på talkoden. Vi skal finde de bogstaver som står over de tal vi har fra tideligere, det ville sige at det ord vi får er: HUS

Talkode

Har du lyst til at udforske andre koder så kan du tage et kig på en af de andre 12 koder jeg har skrivet om:

Morse kode

A-K Kode

SMS kode

Møllekode

Frimurerkode

Spejd og Kodeordskode

Semafor

Runer

Binær

Dancing Men

Blindskrift

Fonetiske alfabet